Lojistiğin Tarihi

Lojistik, globalleşme adına 500 yıldır önemli bir rol oynamaktadır. Antik Mısır’da Piramitlerin inşasından bu yana lojistik hatırı sayılır gelişmeler göstermiştir. Zamanla akıllı lojistik çözümleri yeni tarihsel ve ekonomik devri şekillendirmiştir. Bu konudaki temel ilerlemeler deniz kargo konteynırlarının icat edilmesi olarak belirlenebilir.

M.Ö. 2700’lü Yıllar: Mısır Piramitlerinin Yapımında Malzeme Taşıma Teknolojisi

Tonlarca ağırlıktaki blok taşların inşaat alanına taşınması. 146 metre yüksekliğinde ve 6 milyon ton ağırlığındaki Giza Piramitlerini inşaa etmek için Mısırlıların malzeme taşıma teknolojisinde çok iyi olduklarını ve karmaşık malzeme ekipmanlarına sahip olmaları gerekiyor. Bugün bile piramitlerin nasıl yapıldığı ve malzemelerin nasıl taşındığı konusu tam olarak açıklanamamıştır.

midir_piramitlerinin_yapilisi

 

M.Ö. 300’lü Yıllar: Devrim Yaratan Yunan Kürek Tekneleri

Kürek tekneleri, açık denizlerde seyahat ve uluslarası ticaretin yeni bir yolunu oluşturmuştur. Bu icat, hareket halindeki askeri kamplara lojistik tedarik sistemi ihtiyacıyla meydana getirilmiştir.

700’lü Yıllar: Endülüs Emevilerinin inşaa ettiği Kurtuba Camisi ve Tedarik Lojistik

Endülüs Emevilerinin İspanya’da yaptığı ünlü Kurtuba Camisi, Avrupa’nın en büyük camisi olarak 756 yılında yapılmaya başlandı. İslami yapıların genelinde bulunan sütunların yapılması için mükemmel bir tedarik lojistik sistemi gerekmektedir.

1200’lü Yıllar: Uluslararası Ağ Olarak Bilinen Hansa Birliği – paket taşıma ve uluslararası deniz taşımacılığı birliği.

1188 yılında Almanya’daki Hamburg şehri Kuzey Denizi’nde daha güvenli seyahat etmek yurtdışında iş yapmak isteyenler için Hansa Birliği’nin kurulduğu yer olmuştur. 200 binin üzerinde kürk deri Hansa gemileriyle taşınmıştır. Hansa ticareti daha sonra Karadeniz’den Reval’e kadar genişletilmiştir. Modern zamanın bakış açısıyla bu lig Avrupa Birliğine benzetilebilir.

1500’lü Yıllar: Avrupa’daki Posta Servisi – ilk mektup taşıma servisi.

İlk mektup taşıma servisinde mektuplar Paris, Belçika, İspanya ve Viyana İmparatorluğuna gönderiliyordu. O zamanın yapısı itibariyle mektupların teslimatında çok az bir gecikme yaşanması olasıdır.

1800’lü Yıllar: taşımacılıkta yeni teknolojiler sayesinde yeni yolların bulunması, demiryollarının inşaası.

Buhar makinelerinin kullanılması, araçların icat edilmesi, demiryolu ve gemilerde buhar gücünden yaralanılması, ham petrolün keşfedilmesi, yeni ekonomik yüzyılın habercisi olmuştur. Bu durum lojistik için yeni görevler, araçlar ve fırsatları bereberinde getirmiştir.

1940’lı Yıllar: Dünya savaşarı boyunca Askeri Lojistik – Askeri lojistiğin iş dünyasına transfer edilmesi.

I Dünya Savaşı boyunca, askerlere gerekli silah, mühümmat ve yiyeceklerin taşınması için kullanılan askeri lojistik hayati bir önem taşımaktadır. Savaştan sonra da bu lojistik yöntemleri iş dünyasında kullanılmaya başlanmıştır.

1956 Deniz konteynırlarının keşfedilmesi – dünya ticaretinde yapısal devrim ve malların uluslararası dolaşımının artması.

Amerikalı Malcom P. Mclean tarafından deniz konteynırlarının keşfesilmesi, dünyada neredeyse bütün endüstrilerdeki üretim durumunu değiştirmiştir. Bu aynı zamanda insanların tüketim alışkanlıklarının da değişmesi anlamına gelmektedir. Bugün bile deniz taşımacılığının uluslarası ticaretteki önemi yadsınamayacak durumdadır. Bu yolla konteynır taşımacılığı globalleşmeyi önemli ölçüde etkilemiştir.

1970 – 1980’li Yıllar: Kanban ve Tam Zamanında Üretim – JIT) – tedarike özel önem veren lojistik konseptleri

Kanban ve Tam Zamanında Üretim (Just in Time – JIT), Japon Toyota Motor firmasından Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle, lojistik diğer operasyonel fonksiyonlarla sıkı bir enterasyon içine girmiştir. Tedarike özel önem verilmiştir.

1990’lı Yıllar: QR(Quick Response – Çabuk Tepki) ve ECR (Efficient Consumer Response – Etkili Tüketici Tepkisi) – dağıtıma özel önem veren lojistik konseptleri

Çabuk tepki (QR) ve etkili tüketici tepkisi (ECR) teknolojileri, 1990’lı yıllarda geliştirilmiş ve birçok perakendeci ve toptancı firmalara uygulanmıştır. QR ve ECR teknolojileri lojistik üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Bu teknolojiler sonunda, dağıtım merkezleri malların stoklanmasında değil dağıtımında görev almaya başlamıştır. Sonuç olarak daha etkin bir ürün tedarik sistemi oluşturulmuştur.

Günümüzde: Tedarik Zinciri Yönetimi – tedarikçilerden son müşteriye varıncaya kadar bütün lojistik zincirinin kontrolü.

Tedarik Zinciri Yönetimi terimi 1980’li yılların sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. Bugün tedarik zinciri yönetimi, hammadde tedarikinden, ürünün üretilmesi ve nihai müşteriye ulaştırılmasına kadar olan sürecin bütün olarak görülmesi oldukça önemlidir.

Küresel ortamda başarıyı yakalamak için etkin bir tedarik zincirine sahip olmak çok önemli.

Küresel rekabet 1970’li yıllarda başladı ve 1990’lı yıllarda hız kazandı. Küreselleşme bugün hala devam ediyor. Global pazarda rakipleri arasından sıyrılmak isteyen firmalar için etkin bir lojistik yönetimi uygulamak oldukça önemlidir.

Blog

Keep in Touch

Lokasyon