Bilgisayar Satış & Servis

service details image

Bilgisayar Satış & Servis

Servis ve satış bağlamında tüketicilere hizmet sunan bilgisayar satış & servis işlemleri, internet ve bilgisayar kullanımının yaygın olması sebebiyle önemli bir konumda bulunmaktadır. Servis seviyesi ve çağrı bazlı bir çalışma sistematiğine sahip olduğu bilinmektedir. Her müşteri için geçerli olabilecek BT altyapısında mevcut olan tarayıcı yazıcı benzeri çevre ürünleri, server ve bilgisayarların çalıştırılması ve kurulmasına uygun bir teknik hizmet mümkün olmaktadır.

Donanım Onarım Ve Bakım Hizmetleri

Server, PC ve çevre birimlerinde oluşabilecek her türlü sorunun önüne geçilmesi ve çözülmesi adına bilgisayar servis hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Parça hariç ya da parça dahil gibi unsurlara bölümlenmesi de ekstra kolaylık sağlamaktadır. Müşteri ve servis sağlayıcıları arasındaki etkileşim sonrasında onarım ve bakım hizmetleri, donanım ve içeriğe bağlı olarak periyodik bakım gibi seçenekler de mevcuttur. Bilgisayar teknik donanım ve bakım sistemlerinde yazılım bileşenleri ve işletişim sistemlerindeki desteklerin mevcut olmadığını da eklemek gerekiyor.

Bilgisayar Sistem Destek Hizmetleri Nelerdir?

Birçok müşterinin server, PC ve çevre birimleri içerisinde yer alan işletim sistemleri belirli servis planlamasına tabii tutulmaktadır. Bu noktada işletim sistemi birim paketlerinde yaşanabilecek her türlü sorun ve problemlerde sistem destek hizmetleri devreye girmektedir. Müşterinin yerinde olduğu ya da uzaktan hizmet verildiği bir çalışma prensibi söz konusudur. Bilgisayar sistem teknik hizmetlerinde işletim dışında yer alan uygulamalar, yazılımlar donanım bileşenleri gibi hizmetlerin farklı bir iş alanında gerçekleştiği bilinmektedir.

Bilgisayar Satış Ve Servisleri

  • Özellikle bilgisayar satış ve servisleri konusunda uygulama, işletim ve donanım yatırım maliyetleri hesaplanmaktadır.
  • Uygulama gelişimleri bakımında ekstra hizmet ve taleplerin yanı sıra kullanım alanları da genişletilmektedir.
  • Çevre birimleri, PC-Server destek ve bakım hizmetlerinin profesyonel bir yaklaşımla danışmanlık ve yönetim alanlarını da kapsadığı bilinmektedir.
  • Yazılı onay kapsamı dışında gerçekleşebilecek hizmetlerde sistem üzerinde değişiklik yapılmaması ve olumsuzlukların önüne geçilmesi gerekmektedir.
  • Sistem üzerinde gerçekleşecek güncelleme işlemleri de ekstra önem taşımaktadır.
  • Müşteri ve firma arasında oluşabilecek eksik ve yanlış iletişim sonucunda doğabilecek sorun ve hasarların önüne geçilmesi bilgisayar ve satış servisi hizmetleri için oldukça önemli bir konudur.